Liên hệ chúng tôi
Carol

Số điện thoại : +8618868305036

WhatsApp : +8618868305036

Hội nghị công bố kết quả sản xuất tinh gọn vào quý 2 năm 2021

July 9, 2021

Nhằm tổng kết những thành tích, điểm nổi bật và kinh nghiệm của sản xuất tinh gọn và tuyên dương những nhân viên có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện dự án, Jiaxing Hengjie đã tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên dương dự án sản xuất tinh gọn vào ngày 9/7/2021.

 

Cuộc họp do Zhang Linlin, trưởng nhóm dự án sản xuất tinh gọn chủ trì.

Mục đầu tiên của hội nghị, trước tiên chúng ta cùng xem video đánh giá dự án sản xuất tinh gọn.Video trình bày các nội dung và hoạt động được thực hiện ở từng giai đoạn của dự án sản xuất tinh gọn, cũng như sự hiểu biết và nhận thức về sản xuất tinh gọn của các thành viên trong nhóm dự án sản xuất tinh gọn.

Trong mục thứ hai của hội nghị, đại diện từng nhóm thực hiện lần lượt lên báo cáo tổng kết công việc của quý II.

Mục thứ ba của hội nghị là tuyên dương những nhân sự xuất sắc.

tin tức mới nhất của công ty về Hội nghị công bố kết quả sản xuất tinh gọn vào quý 2 năm 2021  0