Liên hệ chúng tôi
Carol

Số điện thoại : +8618868305036

WhatsApp : +8618868305036

Huấn luyện An toàn Sản xuất

November 25, 2021

Hôm nay, Công ty TNHH Dược phẩm sinh học Gia Hưng Hengjieđã mời các giáo sư từ Đại học Gia Hưng đến để tiến hành đào tạo sản xuất an toàn cho nhân viên.An toàn sản xuất là chỉ ra một loạt các biện pháp trong quá trình sản xuất trong điều kiện vật chất có quy định và làm việc theo đơn đặt hàng, loại bỏ hoặc kiểm soát có hiệu quả các yếu tố nguy hiểm, có hại, không để xảy ra thương vong về người, về tài sản và tai nạn sản xuất, đảm bảo an toàn và sức khoẻ của nhân viên, trang thiết bị và phương tiện khỏi bị hư hại do làm tổn hại đến môi trường và để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà nước.

tin tức mới nhất của công ty về Huấn luyện An toàn Sản xuất  0